Join Party

קבוצות וואטסאפ

זאת קבוצה של עדכונים של כל המסיבות שיש בכל המועדונים. בקבוצה הזאת נמצאים מפיקים מכל הארץ הפוסטים שעולים ממוקדים ומסודרים.

בהצטרפות לקבוצה חשוב להקפיד על החוקים והכללים של האדמינים!


אפשרויות פרימיום